Thursday, March 22, 2018

આઇનસ્ટાઇનનો ઇશ્વરના અસ્તીત્વ અંગે એક મૌલીક પત્ર–––


આઇનસ્ટાઇનનો ઇશ્વરના અસ્તીત્વ અંગે એક મૌલીક પત્ર–––

( Two things are infinite. The universe  & human stupidity. I am not so sure about the Universe but ----બે વસ્તુઓ અનંત છે. એક બ્રહ્માંડ અને બીજી માનવીય મુર્ખતા. મને બ્રહ્માંડ અંતહીન છે કે નહી તેની ખબર નથી પણ......) આઇસ્ટાઇન.

સને ૧૯૫૪ની ૩જી ઓગસ્ટના રોજ આલબર્ટ આઇનસ્ટાઇને તત્વજ્ઞાની એરીક ગુટકીંડને એક પત્ર લખ્યો હતો. જે જગમશહુર થઇ ગયો છે. ખરેખર બીના એ બની હતી કે ગુટલીંડે પોતાની નવી એક ચોપડી લખી હતી. જેનું નામ હતું '  Choose life ! The Bibelical call to revolt ' . આ ચોપડીનું મુલ્યાંકન કરવા ગુટલીંડે આઇનસ્ટાઇનને ભલામણ કરેલી હતી. જે ચોપડી વાંચીને આઇનસ્ટાઇને પોતાના વીચારો નીચે મુજબ રજુ કર્યા હતા.

આઇનસ્ટાઇન જન્મે યહુદી હતા. તેઓને બીજા રાષ્ટ્રપતી બનવાનું આમંત્રણ ઇઝરાઇલ દેશની સરકારે યહુદી હોવાને નાતે આપ્યું હતું. સદર આમંત્રણને આઇનસ્ટાઇને તરતજ ફગાવી દીધું હતું. કારણકે યહુદી ધર્મ એમ શીખ આપે છે કે તેમનો ધર્મ જગતના બીજા ધર્મો કરતાં એટલા માટે શ્રૈષ્ઠ છે તેમના અનુયાઇઓ ઇશ્વરના સૌથી પ્રીય સંતાનો છે. બીજા એક પ્રસંગે આઇનસ્ટાઇન જેરૂસલેમ ગયા હતા. ત્યાંના દેવળની 'વેલીંગ વોલ'  (પવીત્ર સ્થળ) ને અડકીને કેટલાક યહુદીઓ પોતાનું નાક ઉપર નીચે ઘસતા હતા અને પછી લાગણીવશ થઇને સમુહમાં રડતા હતા. આવું દશ્ય જોઇને આઇનસ્ટાઇને કહ્યું કે આ બધા લાગણીસભર યુવાનો જે હકીકત ભુતકાળની થઇ ગઇ છે તેને ગાંડાની માફક પકડી રહ્યા છે. યહુદી પ્રજા આ રીતે પોતાનો ભુતકાળ વીસરાઇ ન જાય માટે  તેને બોચીમાંથી પકડી રાખ્યો છે. સાથે સાથે પોતાના ભવીષ્ય તરફ સામુહીક રીતે પીઠ ફેરવી દીધી છે.

 આટલા નીરીક્ષણ પછી ગુટકીંડને લખેલા પત્રનો ઉલ્લેખ છે.

" મારા માટે ભગવાન શબ્દનો અર્થ ફક્ત મનુષ્યની કમજોરી સીવાય બીજો કશો થતો નથી. ઘણા બધા માટે બાયબલ આદરીણ પુસ્તક ભલે રહ્યું. પણ તેની બધી જ વાર્તાઓ કે પ્રસંગો બાળક બુધ્ધી માટેનાજ છે. તેનાથી વધારે કાંઇ જ તેમાં નથી. ( શું બીજા ધર્મોના પુસ્તકોમાં તેનાથી જુદી વાર્તા હોય છે? ભાવાનુવાદ કરનારનો મત). ભલે કોઇ બાયબલનું અર્થઘટન ગમે તે કરે, પણ મારો મત આ મુદ્દે જે મે પ્રદર્શીત કર્યો છે તેનાથી જુદો ક્યારે હોવાનો નથી. બીજા ધર્મોના ધર્મ પુસ્તકોની માફક  બાયબલ પણ તેના અનુયાઇઓમાં અંધવીશ્વાસ ફેલાવવાનો સંગઠીત પ્રયાસ સીવાય બીજુ કશું નથી. યહુદી પ્રજા વીશ્વભરની બીજા ધર્મની પ્રજાઓ કરતાં કોઇપણ રીતે વીશીષ્ટ પ્રજા હતી નહી અને આજે પણ નથી. તે રીતે વીશ્વના કોઇપણ ધર્મની પ્રજા બીજા કોઇપણ ધર્મની પ્રજાની સરખામણીમાં શ્રૈષ્ઠ કે વીશીષ્ઠ માને તે માનસીક ગાંડપણ સીવાય બીજું કશું હોઇ ન શકે! માનવી તરીકે જે સારૂ– ખોટું જે બધી પ્રજઓમાં હોય છે તેનાથી લેશ માત્ર જુદુ અમારી યહુદીપ્રજામાં નથી. સાચી હકીકત એ છે કે યહુદી પ્રજા તરીકે સદીઓથી રાજ્ય સત્તાથી વંચીત હતી તેને કારણે પોતાના અસ્તીત્વની જરૂરીયાતમાંથી તે અતી સંવેદનશીલ પ્રજા બની છે. તમે સત્તાવીહીનતાની માનસીકતા કાઢી નાંખો તો યહુદી પ્રજા પાસે બીજુ કશું વીશીષ્ટ તમને મલશે નહી. એક બાજુ સત્તાવીહીનતાની માનસીકતા અને બીજીબાજુ અમે ઇશ્વરનું પ્યારુ સંતાન આવી વીરોધાભાસી સ્થીતી કેવી રીતે હોઇ શકે? ઇશ્વરનું પ્યારૂ સંતાન હજારો વર્ષોથી કેવીરીતે સત્તાવીહીન સ્થીતીમાં રહી શકે? ( તો પછી પેલો ઉપર બેઠો બેઠો શુ કરે છે? ભાવાનુવાદક.) આતો સંગઠીત રીતે પોતાના દંભને સંતાડવાનો રસ્તો દરેક ધર્મોએ શોધી કાઢયો છે.

       હું જાહેરમાં આઇસ્ટાઇન તરીકે સ્પષ્ટ કહું છું કે જ્યાંસધી મારી બૌધ્ધીક પ્રતીબધ્ધતાને લાગેવળગે ત્યાંસુધી મારાવીચારો તમારા બધા કરતા બીલકુલ જુદા છે. ભીન્ન છે. તેમાં ક્યારેય મેળ ખાય તેમ નથી.

 પણ માનવ માનવ તરીકે આ વીશ્વમાં એકબીજા સાથે કેવા સંબંધો હોવા જોઇએ તે અંગે મારા અને તમારા વીચારોમાં કોઇ તફાવત નથી. ખરેખર તેમાં સામ્યતા છે, સરખાપણું છે. એકબીજાની સમસ્યાઓ કેવીરીતે ઉકેલી શકાય તે માટે આવો! આપણે સહીયારો પુરૂષાર્થ કરીએ!–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O Ϲ����_
--
Sent with Mailtrack

Friday, March 2, 2018

About Shreedevi's last Funeral

માનવધર્મ બધા ધર્મોમાં સર્વશ્રૈષ્ઠ ધર્મ છે.

દુબઇમાં શ્રીદેવીના મૃતદેહને ભારત લાવવાની બધીજ જવાબદારી અસરફે પુરી કરી આપી.

 દુબઇની ભારતીય એલચી કચેરીએ શહેરમાં ભારતીયો અને અન્ય મૃત્યુ પામે ત્યારે જે તે મૃત્યુ દેહને વતનમાં પહોંચાડવાનું કામ કરનાર અસરફ થામારસેરીનો (એ.ટી) નો સંપર્ક સાધ્યો. આ કામ પણ તે કોઇપણ જાતના વેતન કે બદલાની આશા રાખ્યા વીના કરતો હતો. એ.ટી. મુળ કેરાલાના  ઉત્તરમાં આવેલા કોઝીકોડ જીલ્લાનો મલાયલી મુસ્લીમ છે. તેનો યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતના શહેર દુબઇના એક પરગણામાં મોટર ગેરેજ છે. અસરફે છેલ્લા અઢારવર્ષોમાં દુબઇ  રોજગારી માટે કામ કરવા આવેલા બીનકુશળ કે બ્લુવર્કર થી માંડીને ઘણા બધાના આશરે ૪૫૦૦ મૃત દેહોને જે તે દેશોમાં મોકલી આપેલા છે.

જેના મૃત દેહને પરદેશ હવાઇ જહાજ કે સ્ટીમરમાં મોકલવાનો હોય તેના માટે યુ એ ઇના કાયદામુજબ

શબને ટકાવી રાખવા સુવાસીત કરવાની પ્રક્રીયા (Embalming ઇમ્બાલમીંગ) કરવી ફરજીયાત  (mANDATORY) ] છે. સરકારે તે માટે ખાસ ' ઇમ્બાલમીંગ સેન્ટર' ખોલેલું છે. પરદેશ મોકલાવનારા શબ માટે ત્યાં લઇ ગયા પછી સ્પેશીઅલ એરટાઇટ કોફીનમાં મુકી દેવામાં આવે છે. જે કોઇને મૃત્યુ પામેલ પોતાના સ્નેહીના અંતીમ દર્શન કે શ્રધ્ધાંજલી આપવી હોય તે માટેનું આ અંતીમ સ્થળ છે. ત્યારા પછી તે કોફીનેને ખોલી શકાય નહી. તે રીતે કોફીનમાં દેહને વીમાનામાં લઇ જવામાં આવે છે.

 દુ;ખ સાથે જણાવવું પડે છે કે શ્રી દેવી જેવી જાજરમાન એકટ્રરેસને આવા લાગણીવીભોર અપમૃત્યુના સમયે દુબઇના આ ' ઇમ્બાલમીંગ સેન્ટર' પર ફક્ત ૪૦ માણસો શ્રધ્ધાંજલી આપવા હાજર હતા. તેમાંથી મોટાભાગના  કેરલવાસી મુસ્લીમ હતા. બે માણસો ભારતની એમ્બેસી કચેરીના હતા.તેણીના કુટુંબનો તો ફક્ત એકજ માણસ હાજર હતો .

દુબઇની પોલીસ ગુનાશોધક સંસ્થા મુજબ શ્રી દેવીનું મૃત્યુ અપમૃત્યુ હતું. તેથી દુબઇ એરપોર્ટ નજીદીક આવેલા પોલીસના મરણઘર( મૉરચ્યુરી)માં લઇ જવામાં આવ્યો હતો. અસરફે ભારતીય એમ્બેસીના અધીકારીઓને જણાવ્યું કે હું આ બધી કાયદાકીય પ્રક્રીયાઓથી તે પરીચીત છે. પણ તેણીના મૃત–દેહ અંગે સ્થાનીક પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી હતી તેથી  મૃત શરીરનો કબજો મળતાં ત્રણ દીવસ પસાર થઇ ગયા. અસરફના કહેવા મુજબ પબ્લીક પ્રોસીક્યુટરની પોસ્ટ આપણા દેશના મેજીસ્ટ્રટે સાહેબની સમકક્ષ છે. આ બધાજ દીવસ અસરફ ખડાપગે પોતાની નીસ્વાર્થ સેવા આપી રહ્યો હતો. અસરફની નીગરાની નીચે તૈયાર થયેલ કોફીન કે શબપેટી પર અસરફનું નામ અને મોબાઇલ નંબર પોલીસ તરફથી અસરફના માનમાં લખવામાં આવતો હતો.

 પોલીસ કાર્યવાહી પુરી થતાં મૃતદેહને સાચવવાની ક્રીયા ((Embalming ઇમ્બાલમીંગ) તો ફક્ત ૩૫માં મીનીટમાં જ પુરી થઇ ગઇ હતી તેવું અસરફનું કહેવું હતું. ત્યારાબાદ તરતજ શ્રીદેવીના મૃતદેહને વીમાનમાં લઇ જવા એરટાઇટ કોફીનામાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો.    

અસરફને પત્રકારોએ પુછયું કે ભાઇ, તું શ્રીદેવીની શબવાહીની સાથે એરપોર્ટ સુધી કેમ ગયો નહી? તેણે જવાબ આપ્યો કે મારે હજુ બીજા ચાર ભારતીયોના મૃતકોના શરીરોને અવ્વલ મંજીલેની વીધી કરવાની બાકી છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Q, �z�Q��N

--Sent with Mailtrack